Kategorije
Data Analytics

Najveća plaća ICT industrije u Zagrebu i Istri. Slijede Split, Rijeka i Osijek.

Prosječna plaća ICT industrije temelji se na analizi koju je objavila HGK početkom 2021. godine u svojoj analizi IT industrije u Hrvatskoj. Riječ je zapravo o agregiranim podacima financijskih izvještaja iz FINA-e na temelju kojih su se izvukle zanimljive brojke o broju zaposlenih, plaćama, izvozu i sve to po županijama.

Kategorije
Data Analytics Ekonomija, finacije i porezi

ICT u Istri bilježi izniman rast naspram ostalim županijama

ICT U Istri definiran je uz pomoć podataka koje izdaje Državni zavod za statistiku – broj zaposlenih po županijama i po djelatnostima. U ovoj analizi korištene su brojke DZS-a zaposlenih u informacijsko komunikacijskim tehnologijama (skužbeno skraćeno IKT, ili inače ICT). Ova analiza osvrće se na razdoblje od 10 godina, od 2010. do 2019. godine.